לפגישת היכרות חינם

 השאירו פרטים

X

היתר פליטות

מפעלים בעלי פוטנציאל זיהום אוויר גבוה מבחינת כמות פליטות ו/או סוגי מזהמים, המנויים על התוספת השלישית לחוק אוויר נקי, מחויבים לקבל היתר פליטה לאוויר עפ"י חוק אויר נקי 2008. יש צורך לחדש את ההיתר כל 7 שנים. בהיתר מוגדר מה הם ערכי הפליטה בהם צריך לעמוד המפעל לגבי כל מקור פליטה, מה הן הטכנולוגיות שיש ליישם על מנת לעמוד בערכים המותרים, אילו אמצעי ניטור נדרשים וכדומה.

המפעלים שנדרשים בהיתר פליטה משתייכים לרוב למגזרים הבאים: אנרגיה, ייצור ועיבוד מתכת, תעשייה מינראלית, תעשייה כימית וניהול פסולת. אם מתקיימת במפעל אחת מהפעילויות המפורטות בתוספת השלישית לחוק אויר נקי, וההספק המקסימלי התיאורטי של המתקן גבוה מהסף ההספק המינימלי, מתקן זה יחשב כמקור פליטה טעון היתר.

​במפעלים בעלי פוטנציאל זיהום אוויר בינוני או נמוך, הסדרת הפליטות נעשית באמצעות תנאים ברישיון העסק.

 

היתר פליטות

תהליך הכנת הבקשה להיתר פליטה

הכנת הבקשה לקבלת היתר פליטה נעשית עפ"י להנחיות המשרד להגנת הסביבה בתקנות אוויר נקי (היתרי פליטה), התש"ע – 2010. הבקשה צריכה לכלול פירוט ומידע על מקור הפליטה, שיאפשרו למשרד להגנת הסביבה לקבוע את התנאים הניתנים בהיתר. כל מסמכי הבקשה למעט סודות מסחריים, מפורסמים באתר המשרד להגנת הסביבה.

הבקשה היא מסמך סביבתי מורכב בן מאות עמודים וכולל את הפרקים הבאים:

  1. מידע כללי על מקור הפליטה והאתר
  2. סקר תהליכים
  3. סקר פליטות
  4. ניתוח פערים מול הטכניקה המיטבית הזמינה ((BAT – best available technology
  5. אופן בחירת הטכניקה המיטבית הזמינה (BAT)
  6. תכנית לסגירת פערים, יישום BATוהפחתת פליטות
  7. סקר סביבתי לאוויר, סקר סביבתי לשפכים.

 

שווה להיעזר ביועצים של אלמנט

למרות שאין מניעה בחוק שמפעל יכין את היתר הפליטה בעצמו, בגלל מורכבות המסמך, כל הבקשות להיתר מוגשות בעזרת יועצים וספקים חיצוניים. היועצים של אלמנט הנדסת סביבה בעלי ניסיון בהגשת מפעלים להיתר פליטה. אנו מספקים ליווי שוטף לאורך כל שלבי אישור הבקשה עד קבלת היתר סופי וכן ליווי שוטף ביישום הדרישות ומעקב על עמידה בתנאים לאחר קבלת ההיתר.

 

עוד נושאים מעניינים

הלקוחות שלנו

שפכים תעשייתיים

בשנת 2009, נחקקו כללי תאגידי מים וביוב שמטרתם להסדיר את הזרמתם של שפכים תעשייתיים בצורה וכמות שלא תסב נזק למערכות הביוב. שורת החקיקות הביאו לכך כי כל עסק אחראי באופן...

סקרי קרקע

זיהום קרקע הוא לרוב תוצאה של פעילות תעשייתית בגלל החומרים אשר משמשים בתעשייה: דלקים, שמנים, ממסים וחומרים נדיפים, חומצות ומתכות ועוד. זיהומי קרקע הינם קשים מאוד לזיהוי ואיתור ללא חקירת...

סקר תהליכים ופליטות

סקר תהליכים ופליטות לאוויר הינו מסמך המרכז את הצגת התהליכים הקיימים בבית העסק לצד פוטנציאל הפליטה של מזהמים לאוויר. הסקר נועד לספק מידע לגבי סוג וכמויות המזהמים הנפלטים לאוויר כתוצאה...

סקר שפכים

מטרתו של סקר שפכים הינה לזהות מפגעים אופציונליים וחריגות במקום בו מתקיימות פעולות שעלולות להשפיע על פליטתם של מזהמים למקורות המים. באמצעות הסקר ניתן להגדיר את מהו זז תם של תהליכי...

להשארת פרטים

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל