היתר פליטות

היתר פליטות – מפעלים בעלי פוטנציאל זיהום אוויר גבוה מבחינת כמות פליטות ו/או סוגי מזהמים, המנויים על התוספת השלישית לחוק אוויר נקי, מחויבים לקבל היתר פליטה לאוויר עפ"י חוק אויר נקי 2008. יש צורך לחדש את ההיתר כל 7 שנים. בהיתר מוגדר מה הם ערכי הפליטה בהם צריך לעמוד המפעל לגבי כל מקור פליטה, מה הן הטכנולוגיות שיש ליישם על מנת לעמוד בערכים המותרים, אילו אמצעי ניטור נדרשים וכדומה.

המפעלים שנדרשים בהיתר פליטה משתייכים לרוב למגזרים הבאים: אנרגיה, ייצור ועיבוד מתכת, תעשייה מינראלית, תעשייה כימית וניהול פסולת. אם מתקיימת במפעל אחת מהפעילויות המפורטות בתוספת השלישית לחוק אויר נקי, וההספק המקסימלי התיאורטי של המתקן גבוה מהסף ההספק המינימלי, מתקן זה יחשב כמקור פליטה טעון היתר.

​במפעלים בעלי פוטנציאל זיהום אוויר בינוני או נמוך, הסדרת הפליטות נעשית באמצעות תנאים ברישיון העסק.

 

היתר פליטות

היתר פליטות

תהליך הכנת הבקשה להיתר פליטות

הכנת הבקשה לקבלת היתר פליטה נעשית עפ"י להנחיות המשרד להגנת הסביבה בתקנות אוויר נקי (היתרי פליטה), התש"ע – 2010. הבקשה צריכה לכלול פירוט ומידע על מקור הפליטה, שיאפשרו למשרד להגנת הסביבה לקבוע את התנאים הניתנים בהיתר. כל מסמכי הבקשה למעט סודות מסחריים, מפורסמים באתר המשרד להגנת הסביבה.

הבקשה היא מסמך סביבתי מורכב בן מאות עמודים וכולל את הפרקים הבאים:

  1. מידע כללי על מקור הפליטה והאתר
  2. סקר תהליכים
  3. סקר פליטות
  4. ניתוח פערים מול הטכניקה המיטבית הזמינה ((BAT – best available technology
  5. אופן בחירת הטכניקה המיטבית הזמינה (BAT)
  6. תכנית לסגירת פערים, יישום BATוהפחתת פליטות
  7. סקר סביבתי לאוויר, סקר סביבתי לשפכים.

 

שווה להיעזר ביועצים של אלמנט

למרות שאין מניעה בחוק שמפעל יכין את היתר הפליטה בעצמו, בגלל מורכבות המסמך, כל הבקשות להיתר מוגשות בעזרת יועצים וספקים חיצוניים. היועצים של אלמנט הנדסת סביבה בעלי ניסיון בהגשת מפעלים להיתר פליטה. אנו מספקים ליווי שוטף לאורך כל שלבי אישור הבקשה עד קבלת היתר סופי וכן ליווי שוטף ביישום הדרישות ומעקב על עמידה בתנאים לאחר קבלת ההיתר.

אלמנט הנדסת סביבה הינה חברה המתמחה במתן ייעוץ בתחום הסביבה למגוון לקוחות, תוך מתן תשומת לב אישית והתאמת הפתרון לכל לקוח. בעזרת צוות המומחים שלנו, אנו מעניקים ללקוחותינו מענה הוליסטי למכלול הבעיות והתהליכים הסביבתיים. חרטנו על דגלנו את האמינות והיושר המקצועי כערכים מובילים.

למידע נוסף וקבלת ייעוץ צרו איתנו קשר 

 חפשו אותנו גם בפייסבוק 

 היתר פליטות

 

להשארת פרטים

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל