לפגישת היכרות חינם

 השאירו פרטים

X

היתר רעלים

 

מהו ההיתר?

חוק החומרים המסוכנים קובע כי חל איסור על אדם לעסוק בחומרים מסוכנים, אלא אם יש בידו היתר רעלים מטעם האמונים על הגנת הסביבה. החוק מגדיר בתוספת השנייה רשימת רעלים המחייבים בהיתר.

בחינת הצורך בהיתר מותאם לסוג החומר, ריכוזו וכמותו. כך, ייתכן וחומר יוגדר כרעל על פי התוספת השנייה בחוק, אולם הריכוז והכמות המאוחסנת תהא כזו הפוטרת מהיתר רעלים. אחזקה של חומרים ללא אישור, הינה עבירה על החוק והאחריות הינה של מנהל התאגיד ובעל התאגיד.

תוקף ההיתר נקבע על פי סיווג המפעל קרי, על פי הסיכון הטמון בחומרים המסוכנים בהם הוא משתמש. מפעלים בעלי רמת סיכון גבוהה יסווגו באות A – תוקף ההיתר יינתן לשנה. מפעלים בעלי רמת סיכון בינונית יסווגו באות B ותוקף ההיתר יהא לשנתיים ואילו מפעלים בעלי רמת סיכון נמוכה יסווגו באות C ותוקף ההיתר יהא לשלוש שנים. העיקרון שעומד מאחורי הסיווג הינו, ככל שהסיכון רב יותר, נדרש מעקב תדיר יותר מטעם הרשויות. סיווג המפעל משליך על עלות אגרת ההיתר שיש לשלם והיא נעה בין 5222 ל- 2155 ₪ ביחס הפוך לרמת הסיכון . במקרים מסויימים ניתן לקבל היתר לתקופת זמן לפחות משנה.

תהליך קבלת היתר רעלים ו/או חידוש היתר הינו ממושך, לכן מומלץ להתחיל בהגשת הטפסים כשלושה חודשים לפני תחילת העיסוק או תאריך החידוש.

תפקידים בהיתר:

מבקש ההיתר – הינה המסגרת בה מתבצע העיסוק בחומרים הרעילים. זה יכול להיות חברה או תאגיד ואף עוסק פרטי.

בעל ההיתר – הינו בדרך כלל מנהל פעיל/שותף כזה בעל סמכות למלא את הדרישות בהיתר מטעם האמונים על איכות הסביבה.

אחראי הרעלים – הינו הגורם בתאגיד/חברה הממונה הן על הטיפול השוטף ברעלים. כמו כן על אירועי חומ"ס בתאגיד. במידה ואין בידו את הידע/ההשכלה המתאימה – נהוג להוציא את העובד לקורס ייעודי להכשרת אחראי רעלים.

על אף כי אלו הם שלושת הגורמים המצויינים בעת הבקשה להיתר, האחריות על מילוי ופיקוח הינה גם של בעל התאגיד ומנהלו, כמי שאמורים לפקח על כך.

מפעל/מוסד בו נחוץ היתר רעלים, לא די בבקשת ההיתר ואישורו. בעל ההיתר מחויב לעמוד בתנאים בנוגע לאחסון הרעלים, שילוט, שינוע, טיפול בפסולת ועוד. בנוסף, ישנם הנחיות ייעודיות למגזרים העסקיים השונים כגון: בריכות שחייה, בתי חולים נמלים וכו'. המשרד להגנת הסביבה עורך ביקורי פתח מעת לעת, על מנת לוודא עמידה בתנאים להיתר רעלים.

אלמנט הנדסת סביבה מסייעת בתהליך הוצאת היתר הרעלים, החל מכתיבת הבקשה, תיאום מול הרגולציה וניהול ופיקוח על עמידה בתנאי ההיתר.

 

 

עוד נושאים מעניינים

הלקוחות שלנו

היתר פליטות

מפעלים בעלי פוטנציאל זיהום אוויר גבוה מבחינת כמות פליטות ו/או סוגי מזהמים, המנויים על התוספת השלישית לחוק אוויר נקי, מחויבים לקבל היתר פליטה לאוויר עפ"י חוק אויר נקי 2008. יש צורך...

שפכים תעשייתיים

בשנת 2009, נחקקו כללי תאגידי מים וביוב שמטרתם להסדיר את הזרמתם של שפכים תעשייתיים בצורה וכמות שלא תסב נזק למערכות הביוב. שורת החקיקות הביאו לכך כי כל עסק אחראי באופן...

סקרי קרקע

זיהום קרקע הוא לרוב תוצאה של פעילות תעשייתית בגלל החומרים אשר משמשים בתעשייה: דלקים, שמנים, ממסים וחומרים נדיפים, חומצות ומתכות ועוד. זיהומי קרקע הינם קשים מאוד לזיהוי ואיתור ללא חקירת...

סקר תהליכים ופליטות

סקר תהליכים ופליטות לאוויר הינו מסמך המרכז את הצגת התהליכים הקיימים בבית העסק לצד פוטנציאל הפליטה של מזהמים לאוויר. הסקר נועד לספק מידע לגבי סוג וכמויות המזהמים הנפלטים לאוויר כתוצאה...

להשארת פרטים

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל