זיהום קרקע בתעשייה, רגולציה וטיפול

 מהו זיהום קרקע בתעשייה?

זיהום קרקע בתעשייה – קרקע מזוהמת היא קרקע המכילה חומרים  ממקור חיצוני העלולים לפגוע בסביבה או בבריאות האדם.
חומרים אלה הם בדרך כלל פחמימנים ממקור דלקים (TPH), מתכות  וחומרי הדברה.

זיהום קרקע בתעשייה

מכיוון שבתעשייה נעשה שימוש רב בחומרים כימיים שונים (שמנים, דלקים, ממסים אורגניים, חומצות, מתכות)

פעילות תעשייתית היא אחד הגורמים העיקריים לזיהום קרקע.

המפעלים המזהמים הם לאו דווקא המפעלים הגדולים עליהם שומעים בתקשורת.

לעיתים קרובות מדובר במפעלים קטנים, שללא ידיעה גורמים לזיהום רב. ברוב המקרים הזיהום לא נגרם בזדון אלא מחוסר ידע ומודעות.

בעבר לא הייתה מודעות לנושא ולכן בהרבה עסקים ותיקים ישנם זיהומים ישנים שיושבים בקרקע,

ובמקרה החמור יותר, מתפשטים ומזהמים את מי התהום בסביבה. מכיוון שבעסקים קטנים ובינוניים לרוב אין תפקיד של אחראי איכות סביבה,

לעיתים קרובות חסר ידע מקצועי שיכול היה למנוע את הזיהום.

איך המזהמים מגיעים לקרקע ואיך אפשר למנוע זאת?

דרכם של המזהמים לקרקע קלה:

תקלות שונות, שפיכות, הטמנת וסילוק פסולות פירטית, אחזקת חומרים מסוכנים,

(ביניהם חביות שמן או דלק ומכלי פסולת ) ללא מאצרה מתאימה עלולים לגרום ליצירת תשטיפים של חומרים מסוכנים המזהמים את הקרקע ואת מי התהום. 

מקור נוסף לזיהום הקרקע הוא תחנות תדלוק פנימיות. לרוב הזיהום נגרם מדליפות של מכלי דלק והצנרת התת קרקעיים.

בעבר הפיקוח על תחנות אלו היה נמוך מה שהביא להמון תחנות תדלוק שלא עומדות בסטנדרטים של היום, ולכן עלולות להביא לזיהום קרקע ומי תהום.

מקור אחר לזיהום תעשייתי הוא לא במפעל עצמו אלא בשפכים המוזרמים לביוב העירוני.

שפכים המכילים חומרים מזהמים בריכוזים חורגים עלולים להביא לפגיעה בצנרת ולהוביל לדליפה של חומרים מסוכנים לקרקע שבסביבתה.

ניתן למנוע את כל המצבים האלה ע"י הקפדה על כמה כללים:

 • אחזקה של כל החומרים המסוכנים בהתאם להנחיות: בתוך מחסני חומרים מסוכנים,

בתוך מאצרות לכל חבית, וידוא תקינות של המכלים, להימנע מגריפת מי שטיפה שמכילים חומרים תעשייתיים (למשל שמנים) לקרקע.

 • במקרה של תקלה או שפיכה של חומרים מזהמים, יש לספוג/לנגב/לחפור את החומר ולפנות לאתר מתאים עפ"י החוק.

 • במקרה שיש צורך במלגזות (או כלי צמ"ה אחרים) עדיף לעבוד עם מלגזות חשמליות או לתדלק מחוץ למפעל בתחנת תדלוק ציבורית.

 • במקרה בו כן מחזיקים תחנת תדלוק פנימית יש לוודא שהיא עומדת בכל הדרישות של המשרד להגנת הסביבה ורישיון העסק: חיפוי רצפה באזור התפעול,

ניקוז תשטיפים, מפריד שמן ודלק תקני, בדיקות תקינות מכלים וצנרת ועוד.

 • להימנע מהזרמת שפכים אסורים לצנרת הביוב ע"י התקנת מפריד שומן ומאזן pH תקינים,

פינוי תכוף של מפריד השומן, הקפדה על נהלי עבודה שימנעו הזרמת שפכים אסורים ע"י העובדים מחוסר ידיעה וכו'.

איך מזהים זיהום קרקע?

 זיהוי של זיהום קרקע ואפיונו נעשה בכמה שלבים:

 • סקר היסטורי – חקירה של שימושי הקרקע בעבר, איתור נקודות פוטנציאליות לזיהום על סמך הפעילות באתר,
 • סוג הקרקע ותנאי השטח, מראה חיצוני ועוד. הסקר מתבצע ע"י יועץ סביבה עפ"י הנחיות המשרד להגנ"ס.
 • סקר קרקע וגז קרקע – בדיקה פיזית של הקרקע שמתבצעת ע"י דיגום הרכב הגזים בעומק הקרקע וריכוז המזהמים הפוטנציאליים בקרקע עצמה בעומקים שונים. הבדיקה דורשת אישורים של המשרד להגנ"ס.

 • ניהול הסקר ע"י יועץ סביבה, דיגום ואנליזה של הדגימות ע"י מעבדות מוסמכות.

 

על מנת שהמשרד להגנ"ס יקבל את תוצאות והמלצות סקר הקרקע,

כל העבודה צריכה להיעשות בתיאום אתם ותוך הקפדה על ההנחיות המפורסמות ע"י אגף קרקעות.

איך מטפלים בזיהום קרקע?

 במידה ובחקירת הקרקע התגלה שאכן קיים זיהום באתר מסוים ניתן לפעול במספר אופנים:

 

 • לבצע סקר סיכונים על מנת להראות שהזיהום בקרקע לא מהווה סכנה.

במידה והמשרד להגנת הסביבה מקבל את מסקנות הסקר,

יינתן מכתב (NFA (no further action  שמשמעו שאין צורך בפעולה נוספת וניתן להשאיר את הזיהום במקום ללא טיפול.

 

ניתן לחשב ציון שמבטא את דחיפות הטיפול באתר. הציון מחושב ע"י מילוי שאלון עם פרטים לגבי האתר, כאשר לכל שאלה יש ניקוד מסוים.

 • ככל שהציון המתקבל גבוה יותר, כך רמת הסיכון ודחיפות הטיפול באתר עולה וככל שהציון נמוך יותר כך רמת הסיכון ודחיפות הטיפול יורדת.

 

טיפול באתר – ישנן מספר שיטות שמאפשרות לטפל בזיהום באתר עצמו.

לרוב אלה תהליכים שלוקחים זמן רב ולכן לא יתאימו במקרים בהם יש דחיפות בקבלת אתר נקי מזיהום.

טיפול מחוץ לאתר – חפירת הקרקע המזוהמת והעברתה לאחד מאתרי הטיפול הביולוגי.

הטמנה – חפירת הקרקע המזוהמת והעברתה לאתר הטמנה. פתרון זה הוא היקר ביותר ומוצע במקרים בהם אין אפשרות לטפל בזיהום בדרכים אחרות.

כל התהליכים האלה צריכים להתבצע בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה.

זיהום קרקע בתעשייה

באלמנט הנדסת סביבה מהנדסים ויועצי קרקע מנוסים שיודעים להתמודד עם בעיות של קרקע מזוהמת ועם הרגולציה הנלווית לזה.

מוזמנים לפנות אלינו לקבלת יעוץ בנושא קרקעות מזוהמות

 חפשו אותנו גם בפייסבוק 

קישורים שימושיים:

מסמך המדיניות של המשרד להגנת הסביבה בנושא קרקעות מזוהמות

הנחיות מקצועיות לביצוע סקר היסטורי

הנחיות לביצוע סקר סיכונים עפ"י IRBCA

זיהום קרקע בתעשייה

זיהום קרקע בתעשייה

להשארת פרטים

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל