חומרים מסוכנים

חומרים מסוכנים, כך קובע חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג – 1993 הוא כל רעל או כימיקל מזיק.

הם עשויים להימצא בתעשייה, בחקלאות, במוסדות ציבור ואפילו אצלנו בבית.

בעת אירוע, לרבות אירוע של שפך, דליקה ופיצוץ, מהווים חומרים אלו סיכון לסביבה וכן לאנשים המצויים בה ומכאן שמם.

שנת 1993 מהווה נקודת מפנה בכל הקשור לטיפול בחומרים מסוכנים.

  שינוי זה בא בעקבות התרחשותו של אירוע חמור במפעל במרכז הארץ.

האירוע, שהחל כשפך של חומצה לתוך מאצרה, התפתח לתגובה חריפה בין חומצה והבסיס לסתירתה וגבה את מותו של כבאי ופציעתם של אחרים.

כאמור, אירוע זה הגדיר מחדש את נושא החומרים המסוכנים בישראל וקבע מדיניות ברורה בטיפול באירועים מסוג זה.

 

​סיווג חומרים מסוכנים

נהוג לסווג את החומרים המסוכנים, בהתאם לתכונותיהם, לתשעה קבוצות סיכון.

לכל קבוצת סיכון מספר כך למשל קבוצת סיכון 8 מאפיינת את החומרים הקורזיביים (מאכלים) הכוללת את החומצות והבסיסים.

תיתכן גם סיווג לקבוצות משנה כך למשל קבוצה 2 המאגדת בתוכה את החומרים הגזיים, נחלקת לשלושה קבוצות משנה וביניהן:

גזים דליקים, גזים דחוסים בלתי דליקים וגזים רעילים.

לכל חומרים מסוכנים מצומדים שני מספרים ייעודיים:

האחד מספר או"מ והשני מספר CAS. מספר או"מ זהו מספר בין לאומי בן ארבע ספרות המהווה מעין תעודת זהות לחומר לצורך זיהוי.

מספר רישום CAS, גם הוא ייחודי לכל חומר ונועד לאתר חומרים זהים ולהם יותר משם אחד.

חומרים מסוכנים

חומרים מסוכנים

היתרים ודרישות

חוק החומרים המסוכנים קובע כי חל איסור על אדם לעסוק ברעלים, אלא אם יש בידו היתר רעלים מטעם האמונים על הגנת הסביבה.

הצורך בהיתר מותאם לסוג החומר, ריכוזו וכמותו וכן תוקפו של ההיתר משתנה ונקבע בהתאם לרמת הסיכון וסיווג המוסד/המפעל.

בעל ההיתר מחויב לעמוד בתנאים בנוגע לאחסון הרעלים, שילוט, שינוע, טיפול בפסולת ועוד.

כמו כן, ישנם הנחיות ייעודיות למגזרים העסקיים השונים.

החל משנת 1993 מפעלים מסוכנים חויבו בהגשת תיק מפעל ותיק שטח לכבאות והצלה, הסוקרים בין היתר את נושא החומ"ס.

אלה נמנים בדרישות תקנות רישוי עסקים למפעלים מסוכנים וכן בהתאם להוראות נציב הכבאות.

מטרתו של תיק השטח לשמש את שירותי הכבאות להכרת המבנה לצורכי לימוד והיערכות מוקדמת אם וכאשר יתרחש אירוע חירום.

בדומה, תיק המפעל מכיל נהלים לטיפול בתקלות ואירועי חירום העלולים להוות סכנה לבני האדם ולסביבה.

למרות שהדרישה לתיקים אלה מגיעה משתי גורמים שונים, נוהגים לשים אותם בכפיפה אחת היות ומטרתם היא משותפת והתכנים הדומים ביניהם.

בתיקים אלו ניתן למצוא: טלפונים לאיכון בעת חירום, מפות ותצלומי אוויר, מבנה צוותי החירום הפנימיים, דרכי חדירה לשטח המפעל, פירוט אמצעי הכיבוי והמיגון, פירוט של החומ"ס ומאפייניו וכיו"ב.

תיק המפעל וגם תיק השטח מכילים פרק של הערכת סיכונים.

פרק זה סוקר באופן נרחב אודות אירועי חומ"ס הגרועים ביותר העלולים להתרחש במפעל, כתוצאה ישירה של כמות החומ"ס וסיווגו המצוי בו.

מטרת הערכת סיכונים זו היא להעריך את פיזור הזיהום ו/או הנזק האפשרי בעקבות אותו תרחיש.

הערכת הסיכונים תלמד על הצעדים שיש לנקוט במקרה של אירוע אמת, כך למשל מתן הנחיות לאוכלוסייה אזרחית סמוכה, פינוי עובדי המפעל, הצטיידות בציוד הולם וכן פעילויות מנע אשר עשויים להוביל להקטנת התוצאות של אותו תרחיש.

אלמנט הנדסת סביבה מסייעת בתהליך הוצאת היתר הרעלים, החל מכתיבת הבקשה, תיאום מול הרגולציה וניהול ופיקוח על עמידה בתנאי ההיתר.

 חפשו אותנו גם בפייסבוק 

קישורים שימושיים:

חומר מסוכן באתר פיקוד העורף

חוק חומר מסוכן התשע"ג 1993

להשארת פרטים

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל