לפגישת היכרות חינם

 השאירו פרטים

X

חוק האריזות

חוק האריזות הינו חוק שנחקק בשנת 2011 ומטרתו להביא לצמצום כמות הפסולת כתוצאה משימוש באריזות, מניעת הטמנתן ועידוד לשימוש חוזר באריזות אלו.
במסגרת החוק – מחויב כל יצרן/יבואן להתקשר עם גוף מוכר מטעם המשרד להגנת הסביבה, ולדווח אודות כמות האריזות שנמכרו בשנת הדיווח. בצורה הזאת, היצרנים מממנים את כל הוצאותיו של הגוף המוכר, שאחראי במקביל על איסוף ופינוי של הפסולת מהרשויות המקומיות וטיפולה.

 

חוק האריזותמהי אריזה

אריזה היא חפץ וכל חומר שהוא הנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר. לעיתים האריזה נועדה לנשיאת המוצר, להצגתו או הגנה עליו. האריזה מהווה חלק בלתי מפרד מהמוצר ואינה חיונית לצורך השימוש במוצר. חוק האריזות מבדיל ומגדיר שלושה סוגי אריזות: אריזת מכירה, אריזה קבוצתית ואריזת הובלה.

• זרמי מכירה – החוק נדרש להבדיל בין זרמי המכירה אליהם מגיעות האריזות. אריזות בזרם הביתי הן אריזות הנמכרות לצרכן הפרטי וסופן להפוך לפסולת בבית הצרכן. הטיפול בהן נעשה באמצעות הרשות המקומית. לעומת זאת, ישנן אריזות המופנות לזרם המסחרי, כגון אריזות שינוע. סופן להפוך לפסולת בבתי עסק העוסקים במסחר, ולכן האחריות על הטיפול בהן מוטל בחלקו על בית העסק עצמו כחלק מחובותיו.

 • דמי טיפול – מימון עלויותיו של הגוף המוכר נעשה באמצעות תשלום עבור עלות דמי טיפול המוטלת על היצרנים והיבואנים. דמי הטיפול משמשים בעיקרם למימון תהליכי ההפרדה, איסוף ופינוי האריזות. בעת דיווח האריזות, היצרנים והיבואנים מבצעים אפיון וכימות של חומרי הגלם בהתאם לאריזות וכן סיווגם לזרמי המכירה. כמות חומר הגלם מכתיבה את עלות דמי הטיפול בהתאם למחירון הנקבע אחת לשנה בהתאמה לסוג חומר הגלם.

 

אלמנט הנדסת סביבה מלווים אתכם בדרך הנכונה

כל פרויקט הקשור באיכות הסביבה, דורש פתרונות שלא ייצרו בעיות בנקודות אחרות. המומחים של אלמנט הנדסת סביבה הינם בעלי ניסיון רב בתחום ניהול הפרויקטים הסביבתיים, וישמחו ללוות אתכם יד ביד, שלב שלב על מנת להבטיח שתעמדו בכל התקנים, גם המחמירים ביותר.

עוד נושאים מעניינים

הלקוחות שלנו

היתר פליטות

מפעלים בעלי פוטנציאל זיהום אוויר גבוה מבחינת כמות פליטות ו/או סוגי מזהמים, המנויים על התוספת השלישית לחוק אוויר נקי, מחויבים לקבל היתר פליטה לאוויר עפ"י חוק אויר נקי 2008. יש צורך...

שפכים תעשייתיים

בשנת 2009, נחקקו כללי תאגידי מים וביוב שמטרתם להסדיר את הזרמתם של שפכים תעשייתיים בצורה וכמות שלא תסב נזק למערכות הביוב. שורת החקיקות הביאו לכך כי כל עסק אחראי באופן...

סקרי קרקע

זיהום קרקע הוא לרוב תוצאה של פעילות תעשייתית בגלל החומרים אשר משמשים בתעשייה: דלקים, שמנים, ממסים וחומרים נדיפים, חומצות ומתכות ועוד. זיהומי קרקע הינם קשים מאוד לזיהוי ואיתור ללא חקירת...

סקר תהליכים ופליטות

סקר תהליכים ופליטות לאוויר הינו מסמך המרכז את הצגת התהליכים הקיימים בבית העסק לצד פוטנציאל הפליטה של מזהמים לאוויר. הסקר נועד לספק מידע לגבי סוג וכמויות המזהמים הנפלטים לאוויר כתוצאה...

להשארת פרטים

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל