לפגישת היכרות חינם

 השאירו פרטים

X

סקרי קרקע

זיהום קרקע הוא לרוב תוצאה של פעילות תעשייתית בגלל החומרים אשר משמשים בתעשייה: דלקים, שמנים, ממסים וחומרים נדיפים, חומצות ומתכות ועוד. זיהומי קרקע הינם קשים מאוד לזיהוי ואיתור ללא חקירת קרקע פולשנית, ובאם לא יתגלו בזמן יש להם את הפוטנציאל להתפשט בקרקע ומי התהום למרחקים גדולים.
בשנים האחרונות ישנה דרישה הולכת וגוברת מהמשרד להגנת הסביבה לביצוע סקרי קרקע לצורך מתן היתרי בנייה ורישיונות עסק בכל התחומים, הגדולים והקטנים.

 

השלבים בעת ביצוע סקרי קרקע

סקרי קרקע מתבצעים בדרך כלל בשלושה שלבים, במטרה לחקור אתרים החשודים כמזהמים קרקעיים. הסקר נועד לקבוע האם אכן קיים זיהום ובמידה וכן, כיצד ניתן לטפל בו בצורה שתגן על הסביבה. על מנת לבצע את הסקר בצורה האיכותית ביותר, יש להחזיק בידע בתחומים רבים כגון גאולוגיה, הידרולוגיה, ביוכימיה, אגרונומיה, קרקע ומים, הנדסה כימית, כימיה, מיקרוביולוגיה, גיאוגרפיה, הנדסת סביבה ועוד רבים. הסקר כאמור, מתבצע בשלושה שלבים:

• סקר היסטורי – מטרתו לספק מידע על הפעילויות באתר, ותהליכי הייצור בעבר ובהווה, במטרה לזהות מקורות פוטנציאליים לזיהומים קרקעיים ומיקומם והגדרת החומרים המזהמים בהם נעשה שימוש בהווה ובעבר. זהו בדרך כלל השלב הראשון אותו דורש המשרד להגנת הסביבה לצורך מתן היתרי בנייה. באם יימצא במהלך הסקר ההיסטורי כי באתר פעל/פועל גורם מזהם קרקע, יינתנו המלצות לחקירת קרקע בשלב השני.

• סקר קרקע, גז ומי תהום – שלב זה נקרא בדרך כלל חקירה פולשנית- ועיקרו לקיחת דוגמאות למעבדה לצורך קביעה האם אכן קיים זיהום בקרקע. הסקר נעשה על בסיס הממצאים והמסקנות אשר הופקו במהלך הסקר ההיסטורי. את הסקר מבצעים בעזרת מעבדות ודוגמים מוסמכים אשר ייקחו דוגמאות לפי הנחיות היועץ מהקרקע, גז הקרקע או מי התהום. לאחר קבלת תוצאות המעבדה יכול היועץ להפיק דו"ח מסכם- בו יוצגו הממצאים של הסקר. באם יימצא זיהום ימליץ היועץ בשלב זה בהתייעצות עם הלקוח על הדרך הטובה והיעילה ביותר לטפל בזיהום תוך תיאום בין צרכי הלקוח לדרישות המשרד להגנת הסביבה לצורך קבלת האישור לטיפול.

• סקר סיכונים – במידה והתגלתה קרקע מזוהמת באתר, נבצע סקר סיכונים שמטרתו לבחון את פוטנציאל הזיהום לסכן בריאותית את האדם, וכמובן עד כמה הוא עלול להזיק לסביבה. סקר הסיכונים נועד על מנת להחליט כיצד לטפל בזיהום הקרקע באתר בהתחשבות במספר גורמים כמו שימושי האתר העתידיים ואופי הזיהום שהתגלה.

 

פתרונות יעילים מהיועצים המומחים

לנו באלמנט הנדסת סביבה ניסיון בהכנת סקרי קרקע באתרים שונים, עבור לקוחות קטנים וגדולים. אנו נעניק לכם את כל השירותים הנדרשים על ידי המשרד להגנת הסביבה, החל מביצוע הסקר ההיסטורי, סקר קרקע וגז קרקע, ייצוג מול הרגולציה, ועוד – הכל עד לקבלת אישור סופי מגופי הרגולציה.

עוד נושאים מעניינים

הלקוחות שלנו

היתר פליטות

מפעלים בעלי פוטנציאל זיהום אוויר גבוה מבחינת כמות פליטות ו/או סוגי מזהמים, המנויים על התוספת השלישית לחוק אוויר נקי, מחויבים לקבל היתר פליטה לאוויר עפ"י חוק אויר נקי 2008. יש צורך...

שפכים תעשייתיים

בשנת 2009, נחקקו כללי תאגידי מים וביוב שמטרתם להסדיר את הזרמתם של שפכים תעשייתיים בצורה וכמות שלא תסב נזק למערכות הביוב. שורת החקיקות הביאו לכך כי כל עסק אחראי באופן...

סקר תהליכים ופליטות

סקר תהליכים ופליטות לאוויר הינו מסמך המרכז את הצגת התהליכים הקיימים בבית העסק לצד פוטנציאל הפליטה של מזהמים לאוויר. הסקר נועד לספק מידע לגבי סוג וכמויות המזהמים הנפלטים לאוויר כתוצאה...

סקר שפכים

מטרתו של סקר שפכים הינה לזהות מפגעים אופציונליים וחריגות במקום בו מתקיימות פעולות שעלולות להשפיע על פליטתם של מזהמים למקורות המים. באמצעות הסקר ניתן להגדיר את מהו זז תם של תהליכי...

להשארת פרטים

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל