סקרי קרקע

סקרי קרקע – זיהום קרקע הוא לרוב תוצאה של פעילות תעשייתית בגלל החומרים אשר משמשים בתעשייה:

דלקים, שמנים, ממסים וחומרים נדיפים, חומצות ומתכות ועוד. זיהומי קרקע הינם קשים מאוד לזיהוי ואיתור ללא חקירת קרקע פולשנית,

ובאם לא יתגלו בזמן יש להם את הפוטנציאל להתפשט בקרקע ומי התהום למרחקים גדולים.
בשנים האחרונות ישנה דרישה הולכת וגוברת מהמשרד להגנת הסביבה לביצוע סקרי קרקע לצורך מתן היתרי בנייה ורישיונות עסק בכל התחומים,

הגדולים והקטנים.

 

סקרי קרקע

סקרי קרקע

סקרי קרקע – השלבים בעת ביצוע 

סקרי קרקע מתבצעים בדרך כלל בשלושה שלבים, במטרה לחקור אתרים החשודים כמזהמים קרקעיים.

הסקר נועד לקבוע האם אכן קיים זיהום ובמידה וכן, כיצד ניתן לטפל בו בצורה שתגן על הסביבה.

על מנת לבצע את הסקר בצורה האיכותית ביותר, יש להחזיק בידע בתחומים רבים כגון גאולוגיה, הידרולוגיה, ביוכימיה, אגרונומיה, קרקע ומים, הנדסה כימית, כימיה, מיקרוביולוגיה, גיאוגרפיה, הנדסת סביבה ועוד רבים.

הסקר כאמור, מתבצע בשלושה שלבים:

• סקר היסטורי – מטרתו לספק מידע על הפעילויות באתר, ותהליכי הייצור בעבר ובהווה,

במטרה לזהות מקורות פוטנציאליים לזיהומים קרקעיים ומיקומם והגדרת החומרים המזהמים בהם נעשה שימוש בהווה ובעבר.

זהו בדרך כלל השלב הראשון אותו דורש המשרד להגנת הסביבה לצורך מתן היתרי בנייה.

באם יימצא במהלך הסקר ההיסטורי כי באתר פעל/פועל גורם מזהם קרקע, יינתנו המלצות לחקירת קרקע בשלב השני.

• סקר קרקע, גז ומי תהום – שלב זה נקרא בדרך כלל חקירה פולשנית- ועיקרו לקיחת דוגמאות למעבדה לצורך קביעה האם אכן קיים זיהום בקרקע.

הסקר נעשה על בסיס הממצאים והמסקנות אשר הופקו במהלך הסקר ההיסטורי.

את הסקר מבצעים בעזרת מעבדות ודוגמים מוסמכים אשר ייקחו דוגמאות לפי הנחיות היועץ מהקרקע, גז הקרקע או מי התהום.

לאחר קבלת תוצאות המעבדה יכול היועץ להפיק דו"ח מסכם- בו יוצגו הממצאים של הסקר.

באם יימצא זיהום ימליץ היועץ בשלב זה בהתייעצות עם הלקוח על הדרך הטובה והיעילה ביותר לטפל בזיהום תוך תיאום בין צרכי הלקוח לדרישות המשרד להגנת הסביבה לצורך קבלת האישור לטיפול.

• סקר סיכונים – במידה והתגלתה קרקע מזוהמת באתר, נבצע סקר סיכונים שמטרתו לבחון את פוטנציאל הזיהום לסכן בריאותית את האדם,

וכמובן עד כמה הוא עלול להזיק לסביבה.

סקר הסיכונים נועד על מנת להחליט כיצד לטפל בזיהום הקרקע באתר בהתחשבות במספר גורמים כמו שימושי האתר העתידיים ואופי הזיהום שהתגלה.

 

פתרונות יעילים מהיועצים המומחים

לנו באלמנט הנדסת סביבה ניסיון בהכנת סקרי קרקע באתרים שונים, עבור לקוחות קטנים וגדולים.

אנו נעניק לכם את כל השירותים הנדרשים על ידי המשרד להגנת הסביבה, החל מביצוע הסקר ההיסטורי,

סקר קרקע וגז קרקע, ייצוג מול הרגולציה, ועוד – הכל עד לקבלת אישור סופי מגופי הרגולציה.

 חפשו אותנו גם בפייסבוק 

 

להשארת פרטים

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל