לפגישת היכרות חינם

 השאירו פרטים

X

סקר שפכים

מטרתו של סקר שפכים הינה לזהות מפגעים אופציונליים וחריגות במקום בו מתקיימות פעולות שעלולות להשפיע על פליטתם של מזהמים למקורות המים. באמצעות הסקר ניתן להגדיר את מהו זז תם של תהליכי הייצור, מקורות השפכים, אפיונם של מרכיבי המזהמים הפוטנציאליים, חריגות קיימות ומציאת חלופות יעילות אפשריות, שיביאו לכך שהארגון יעמוד בחוק. לשפכים  התעשייתיים פוטנציאל הרס סביבתי גבוה, לרוב בהרבה מהשפכים העירוניים. הם עלולים להכיל מזהמים שונים בעלי טווח השפעה שלילית רחב יותר, לפגוע בתשתיות העירוניות, לזהם מי תהום, לפגוע בגידולים חקלאיים ועוד.

 

השלבים בביצוע סקר שפכים

סקר שפכים

סקר שפכים נועד לצמצם את פוטנציאל הזיהום של שפכי המפעל, ולהעלות את המודעות בקרב מפעלים תעשייתיים לסיכונים והפגיעה בסביבה שהם עלולים לגרום. השלבים בביצוע סקר שפכים הם:

• בשלב הראשון איסוף נתונים על המפעל\ארגון; מהן שעות העבודה, כוח האדם, תהליכי הייצור ושירותי התעשייה, מיפוי תשתיות ומתקנים, מידע על צריכות מים וספיקות, מתקני טיפול בשפכים וכד'
• סיור יועץ באתר הסקר, איסוף נתונים בשטח, שיחה עם מנהלי תפעול או גורם אחר, בחינת תשתיות הטיפול בשפכים הקיימת.
• אפיון מקורות השפכים, מיפוי המוקדים הבעייתיים ומוקדים פוטנציאליים. במידת הצורך גם אפיון אנליטי של השפכים.
• ניתוח הממצאים והסקת מסקנות, מתוכם יינתנו ייעוץ והנחיות לשיפור איכות השפכים.

 

שיפור איכות השפכים עם אלמנט הנדסת סביבה

במסגרת כללי תאגידי מים וביוב רבים מבתי העסק והמפעלים נדגמים ונדרשים לעמוד באיכות השפכים המוזרמים בהתאם לתקינה שנקבעה. אי עמידה בתקנות גוררת חיובים כספיים ("קנסות") גבוהים. אלמנט מספקת ליווי מקצועי שמטרתו צמצום הקנסות תוך שיפור איכות השפכים. במסגרת עבודתנו אנו מאפיינים את השפכים, מייעצים כיצד ניתן להפריד את הזיהום במקור, נותנים ליווי מקצועי מול תאגידי המים, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה ובמידת הצורך ומייעצים בהקמת טכנולוגיות טיפול בשפכים בעלת עלות- תועלת מקסימלית העומדת בדרישות הרגולציה.

עוד נושאים מעניינים

הלקוחות שלנו

היתר פליטות

מפעלים בעלי פוטנציאל זיהום אוויר גבוה מבחינת כמות פליטות ו/או סוגי מזהמים, המנויים על התוספת השלישית לחוק אוויר נקי, מחויבים לקבל היתר פליטה לאוויר עפ"י חוק אויר נקי 2008. יש צורך...

שפכים תעשייתיים

בשנת 2009, נחקקו כללי תאגידי מים וביוב שמטרתם להסדיר את הזרמתם של שפכים תעשייתיים בצורה וכמות שלא תסב נזק למערכות הביוב. שורת החקיקות הביאו לכך כי כל עסק אחראי באופן...

סקרי קרקע

זיהום קרקע הוא לרוב תוצאה של פעילות תעשייתית בגלל החומרים אשר משמשים בתעשייה: דלקים, שמנים, ממסים וחומרים נדיפים, חומצות ומתכות ועוד. זיהומי קרקע הינם קשים מאוד לזיהוי ואיתור ללא חקירת...

סקר תהליכים ופליטות

סקר תהליכים ופליטות לאוויר הינו מסמך המרכז את הצגת התהליכים הקיימים בבית העסק לצד פוטנציאל הפליטה של מזהמים לאוויר. הסקר נועד לספק מידע לגבי סוג וכמויות המזהמים הנפלטים לאוויר כתוצאה...

להשארת פרטים

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל