לפגישת היכרות חינם

 השאירו פרטים

X

קישורים שימושיים

מפות 

אתר GOVMA

אתר GIS של עיריית תל אביב

אתר GIS של הקריו

מקדמי המרה בין סוגי דלק – לפי ערכים קלוריים תחתונים

 

שפכי תעשייה

חקיקה בנושא מים באתר רשות המים

חוקים ותקנות בנושא מים, באתר המשרד להגנת הסביבה

כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014 

 אבני דרך ועדכונים (תקנות ענבר)

 

פסלות 

קבצים וטפסים להורדה באתר תאגיד המיחזור  תמי"ר

קטלוג פסולות אירופאי בעברית

דרקטיבות פסולת של האיחוד האירופי​

 

 חומרים מסוכנים

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

חוק חומרים מסוכנים 1993 

 

קרקעות מזוהמות 

 מדיניות המשרד להגנת הסביבה בנושאי קרקעות מזוהמות

נהלים והנחיות לטיפול בקרקע מזוהמת

תחנות דלק 

ערכי סף ראשוניים למזהמים בקרקעות

ערכי סף לגזי קרקע

ערכי סף לקרקעות של ה-EPA​

הנחיות מקצועיות לביצוע סקר היסטורי

הנחיות מקצועיות לביצוע סקר גז קרקע אקטיבי

הנחיות מקצועיות לביצוע סקר גז קרקע פאסיבי

הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע

הנחיות מקצועיות ואמות מידה לטיפול בקרקע לצורך שיקום​

הנחיות מקצועיות לחפירה, דיגום ערימות קרקע מזוהמת או החשודה בזיהום ודיגום מוודא

הנחיות לביצוע סקר סיכונים מזהמים בקרקעות (IRBCA)

הנחיות מקצועיות למיגון מבנים בפני חדירת גזי קרקע​

נוהל הגשת בקשה לאישור מנהל לפינוי קרקעות מזוהמות והטיפול בה​

ריכוז הנחיות מקצועיות – השבתת אתר החשוד בזיהומי קרקע​

רשימת שיטות דיגום ואנליזה לקרקעות

  

 איכות אויר – נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה 2002  עדכון מפבאור 2017 

נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה – 2002

אגף איכות אוויר – נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה – 2002

ערכי יחוס אויר נקי

TA LUFT 2002

 

 

 

עוד נושאים מעניינים

הלקוחות שלנו

היתר פליטות

היתר פליטות - מפעלים בעלי פוטנציאל זיהום אוויר גבוה מבחינת כמות פליטות ו/או סוגי מזהמים, המנויים על התוספת השלישית לחוק אוויר נקי, מחויבים לקבל היתר פליטה לאוויר עפ"י חוק אויר נקי...

שפכים תעשייתיים

בשנת 2009, נחקקו כללי תאגידי מים וביוב שמטרתם להסדיר את הזרמתם של שפכים תעשייתיים בצורה וכמות שלא תסב נזק למערכות הביוב. שורת החקיקות הביאו לכך כי כל עסק אחראי באופן אישי...

סקרי קרקע

סקרי קרקע - זיהום קרקע הוא לרוב תוצאה של פעילות תעשייתית בגלל החומרים אשר משמשים בתעשייה: דלקים, שמנים, ממסים וחומרים נדיפים, חומצות ומתכות ועוד. זיהומי קרקע הינם קשים מאוד לזיהוי ואיתור...

סקר תהליכים ופליטות

סקר תהליכים ופליטות  - סקר תהליכים ופליטות לאוויר הינו מסמך המרכז את הצגת התהליכים הקיימים בבית העסק לצד פוטנציאל הפליטה של מזהמים לאוויר. הסקר נועד לספק מידע לגבי סוג וכמויות...

להשארת פרטים

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל