קישורים שימושיים

מפות 

אתר GOVMA

אתר GIS של עיריית תל אביב

אתר GIS של הקריו

מקדמי המרה בין סוגי דלק – לפי ערכים קלוריים תחתונים

 

שפכי תעשייה

חקיקה בנושא מים באתר רשות המים

חוקים ותקנות בנושא מים, באתר המשרד להגנת הסביבה

כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014 

 אבני דרך ועדכונים (תקנות ענבר)

 

פסלות 

קבצים וטפסים להורדה באתר תאגיד המיחזור  תמי"ר

קטלוג פסולות אירופאי בעברית

דרקטיבות פסולת של האיחוד האירופי​

 

 חומרים מסוכנים

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

חוק חומרים מסוכנים 1993 

 

קרקעות מזוהמות 

 מדיניות המשרד להגנת הסביבה בנושאי קרקעות מזוהמות

נהלים והנחיות לטיפול בקרקע מזוהמת

תחנות דלק 

ערכי סף ראשוניים למזהמים בקרקעות

ערכי סף לגזי קרקע

ערכי סף לקרקעות של ה-EPA​

הנחיות מקצועיות לביצוע סקר היסטורי

הנחיות מקצועיות לביצוע סקר גז קרקע אקטיבי

הנחיות מקצועיות לביצוע סקר גז קרקע פאסיבי

הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע

הנחיות מקצועיות ואמות מידה לטיפול בקרקע לצורך שיקום​

הנחיות מקצועיות לחפירה, דיגום ערימות קרקע מזוהמת או החשודה בזיהום ודיגום מוודא

הנחיות לביצוע סקר סיכונים מזהמים בקרקעות (IRBCA)

הנחיות מקצועיות למיגון מבנים בפני חדירת גזי קרקע​

נוהל הגשת בקשה לאישור מנהל לפינוי קרקעות מזוהמות והטיפול בה​

ריכוז הנחיות מקצועיות – השבתת אתר החשוד בזיהומי קרקע​

רשימת שיטות דיגום ואנליזה לקרקעות

  

 איכות אויר – נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה 2002  עדכון מפבאור 2017 

נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה – 2002

אגף איכות אוויר – נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה – 2002

ערכי יחוס אויר נקי

TA LUFT 2002

 

 

 

להשארת פרטים

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל