שימוש חוזר במי קולחין

שימוש חוזר במי קולחין – ישראל היא המובילה בעולם בשימוש חוזר במי קולחין.

שימוש חוזר במי קולחין

בישראל רוב השפכים עוברים טיהור במכוני טיהור שפכים (מט"ש)

שפכים שאינם מטופלים או מטופלים באיכות נמוכה עלולים לזהם את מי התהום, הנחלים, הקרקע, הים וכן לפגוע בצמחייה. המים המטוהרים (קולחין) יכולים לשמש להזרמה לנחל, השקייה חקלאית (עם ובלי מגבלות), ושימושים נוספים כגון השקיית גינות ציבוריות, בריכות נוי ועוד. השימוש החוזר בקולחין טעון אישורים רבים ונדרש לעמוד בסטנדרטים שהוגדרו בתקנות בריאות עם (ועדת ענבר).

הזרמה לנחל

לצורך הזרמה לנחל יש לעמוד בפרמטרים שנקבעו בתקנות ועדת ענבר:

קולי צואתי 0.2 למ"ל, צח"ב 10 מג"ל, TSS 10 מג"ל, צח"כ 70 מג"ל, מוליכות חשמלי, חנקן אמוניאקלי 1.5

מג"ל וכללי, עד 10 מג"ל, זרחן עד 1 מג"ל, כלוריד עד 400 מג"ל וחמצן מומס עד 0.3 מג"ל(בממוצע).

המטרה היא למנוע פגיעה בקרקע, מי התהום ובחי והצומח בערוץ הנחל ובמורדו.

שימוש בקולחים להשקיה חקלאית מוגבלת

נדרשת עמידה בפרמטרים דומים להזרמה לנחל, אך אין מגבלה בריכוז קולי צואתי, צח"כ עד 20, TSS עד 30 מג"ל, צח"ב עד 100 מג"ל. חנקן אמוניאקלי, חנקן כללי וזרחן מותרים עד 50, 60 ו-12 מג"ל בממוצע, בהתאמה, מכיוון שהם נדרשים לצמחים. הכלוריד מוגבל עד 250 מג"ל והחמצן המומס עד 0.5 מג"ל.

השקיה זו מתאימה למספוא או עצים בהם אין מגע ישיר בין מי ההשקיה לפרי.

שימוש בקולחים להשקיה חקלאית ללא מגבלות

הערכים דומים להזרמה לנחל מלבד צח"כ ממוצע עד 100 מג"ל, חנקן אמוניאקלי, חנקן וכללי וזרחן יותר גבוהים, 10 , 25 ו-5 מג"ל בהתאמה. הסיבה היא שנוטריינטים אלה נדרשים ע"י הצמחים, ולרוב מוספים בדשנים. הכלור נדרש להיות נמוך יותר – עד 250 מג"ל, והחמצן המומס עד 0.5 מג"ל.

זאת הרמה שנדרשת להשקיית גידולים חקלאיים שמיועדים לאכילה ע"י בני אדם, פירות וירקות.

צריכת מים לגינון

מי קולחין להשקיית גינות צריכים להיות באיכות "גבוהה מאוד" או איכות "מעולה"

האיכות הזו מושגת ע"י תוספת של סינון וחיטוי לקולחים שעברו טיהור שניוני לרמת "קו בסיס" (20/30).

ההבדל בין איכות "גבוהה מאוד" ל"מעולה" הוא בריכוז החיידקים, שנדרש להיות אפסי באיכות ה"מעולה". זה מושג ע"י חיטוי בנקודת היציאה של המים לצרכן. ההבדל בשימוש הוא שמים באיכות "גבוהה מאוד" ניתנים לשימוש רק באזורים או בזמנים בהם אין לקולחים מגע עם הציבור.

בהתאם לכך, שימוש עירוני בקולחים כאלה ייעשה רק באזורים שבהם יש מגבלות על כניסת הציבור אליהם, או במקומות שהשימוש בקולחים מוגבל לזמנים שבהם כניסת האנשים נמנעת. כגון השקית גינות ציבוריות, בזמן שאין כניסת קהל אליהן. השקית שטחי נוי, שאין לציבור גישה אליהם.

שימוש עירוני בקולחים באיכות "מעולה", כולל את כל השימושים העירוניים באזורים שאין מגבלות על כניסת הציבור אליהם.

השימושים המותרים :

השקית גינות ציבוריות.

מתקנים לשטיפת מכוניות.

בריכות מים נופיות, מפלי מים ומזרקות.

כיבוי אש בהידרנטים חיצוניים (לא בתוך בניינים)

מערכות מים כפולות

כל השימושים העירוניים בקולחים, מחייבים הפעלה של מערכות מים כפולות, כשהמערכת האחת היא המערכת הקיימת של אספקת מי שתייה, ואילו המערכת הכפולה היא מערכת נוספת לאספקת הקולחים המושבים, לשימושים החוזרים שהמים מיועדים אליהם. כל האביזרים והצינורות של המערכת הכפולה צריכים להיות מסומנים, משולטים ולהימצא במרחק של 1.5 מ' מצנרת של מים שפירים. אסור להתקין מערכת מים כפולה במוסדות חינוך.

פיקוח

ברשויות מקומיות המפעילות מערכות מים עירוניות כפולות – חייבת להיות הפרדה בין המחלקה המפעילה את המערכת הכפולה (כגון מחלקת המים העירונית), לבין מחלקה שתפקח על איכות הקולחים (כגון מחלקת התברואה או שיפור פני העיר). המחלקה המפקחת תספק דיווח שגרתי למשרד הבריאות.

[1] עפ"י כללי בריאות העם (טיהור מי שופכין המיועדים להשקיה), התשמ"א-.1981

אתרים בארץ בהם יש שימוש חוזר במי קולחין לנוי

 נחל הירקון

נחל שורק

ועוד

למידע נוסף וקבלת ייעוץ צרו איתנו קשר 

 חפשו אותנו גם בפייסבוק 

 

 

להשארת פרטים

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל