לפגישת היכרות חינם

 השאירו פרטים

X

שפכים תעשייתיים

בשנת 2009, נחקקו כללי תאגידי מים וביוב שמטרתם להסדיר את הזרמתם של שפכים תעשייתיים בצורה וכמות שלא תסב נזק למערכות הביוב. שורת החקיקות הביאו לכך כי כל עסק אחראי באופן אישי לאיכות השפכים אשר מוזרמים על ידו למערכת הביוב, ואגרת הביוב אותה הוא משלם מושפעת מאיכות השפכים אותם העסק מזרים.

 

סוגי שפכים תעשייתיים

רבים הם התהליכים בתעשייה המלווים ביצירת שפכים תעשייתיים הנגרמים כתוצאה מהליכי הייצור והפעילות השוטפת של העסק, וכן מתהליכים התומכים בהם כמו ניקיונות. שפכים אלו עלולים להכיל ריכוז גבוה של מזהמים אשר שפכים תעשייתייםלהם פוטנציאל לפגיעה בצנרת הולכת השפכים, במתקני הטיפול בשפכים ובסביבה. את הסכנות שבשפכי התעשייה, ניתן לחלק לשלוש קבוצות:

  • – סיכון לפגיעה וסתימות בצנרת ההולכה מפאת הצטברות שמנים ושומנים, ערך הגבה (ph) חריג ועוד.
  • – סיכון לפגיעה ביעילות הטיפול במתקני הטיפול בשפכים; מתכות כבדות, חומרים אורגנים המכילים רעל דטרגנטים ועוד.
  • – חומרים אשר לא ניתן לטפל בהם במתקני הטיפול- מתכות, בורון, נתרן, כלוריד, ולכן פוגמים באיכות מי הקולחין והבוצה המיוצרת בתהליך.

לאור קבוצות הסיכון האלו, מסווגים היום שפכים תעשייתיים בהתאם לאיכותם:

  • – שפכים אסורים – שפכים אשר אין ביכולתו של המכון לטיהור שפכים לטהר או לטפל בהם, או שיש בהם פוטנציאל לגרימת נזק למערכות הביוב או לאיכות מי הקולחין. שפכים אלו גורמים לנזקים ישירים ועקיפים לתשתיות הולכה, וכן לתהליכים אחרים ולציוד.
  • – שפכים חריגים – שפכים אלו כן ניתנים לטיפול על ידי המכון לטיהור שפכים, אך עלות הטיפול בהם עולה ככל שהעומס של הפרמטרים המזהמים בהם עולה. העלות הזו נגזרת מעלות הכימיקלים, אנרגיה לתהליכים ביולוגיים נוספים ועלויות פינוי.

כיום, ישנן טכנולוגיות רבות לטיפול מקדים בשפכים במפעל עצמו, אך הן הדורשות היכרות מעמיקה וידע מקצועי על מנת להתאימן לצרכי המפעל. בנוסף, ניתוח יעיל ואפיון הבעיה עוד לפני מתן הפתרון הטכנולוגי, יאפשרו לא רק הוזלה משמעותית בעלויות הטיפול בזיהום, אלא גם בניית תכנית המתחשבת בעלות חיצונית לעסק ובצמצום נזקים עתידיים.

 

פתרונות יעילים מהמומחים של אלמנט

אלמנט הנדסת סביבה מתמחה בטיפול בשפכים תעשייתיים מכל הסוגים. אנו בונים ללקוח את התוכנית היעילה והמתאימה ביותר עבורו, בהתאם לפרמטרים החשובים לו. שאיפתנו היא להעניק מכלול שלם של יעוץ הכולל גם סיוע בהתנהלות אל מול ספקי הטכנולוגיות וקבלני הביצוע, תיאום עם הרגולטורים השונים, בחינת חלופות וליווי שוטף של הצרכים הסביבתיים במפעל.

 

 

עוד נושאים מעניינים

הלקוחות שלנו

היתר פליטות

מפעלים בעלי פוטנציאל זיהום אוויר גבוה מבחינת כמות פליטות ו/או סוגי מזהמים, המנויים על התוספת השלישית לחוק אוויר נקי, מחויבים לקבל היתר פליטה לאוויר עפ"י חוק אויר נקי 2008. יש צורך...

סקרי קרקע

זיהום קרקע הוא לרוב תוצאה של פעילות תעשייתית בגלל החומרים אשר משמשים בתעשייה: דלקים, שמנים, ממסים וחומרים נדיפים, חומצות ומתכות ועוד. זיהומי קרקע הינם קשים מאוד לזיהוי ואיתור ללא חקירת...

סקר תהליכים ופליטות

סקר תהליכים ופליטות לאוויר הינו מסמך המרכז את הצגת התהליכים הקיימים בבית העסק לצד פוטנציאל הפליטה של מזהמים לאוויר. הסקר נועד לספק מידע לגבי סוג וכמויות המזהמים הנפלטים לאוויר כתוצאה...

סקר שפכים

מטרתו של סקר שפכים הינה לזהות מפגעים אופציונליים וחריגות במקום בו מתקיימות פעולות שעלולות להשפיע על פליטתם של מזהמים למקורות המים. באמצעות הסקר ניתן להגדיר את מהו זז תם של תהליכי...

להשארת פרטים

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל