מאמרים

הנדסת סביבה ובפרט הייעוץ הסביבתי הינו תחום רחב, המכיל מגוון גדול של נושאים.  המהנדסים שלנו מסתובבים ברחבי הארץ ונתקלים מדי יום באתגרים חדשים ומרתקים. 

 

בדיקת איכות אוויר

חברת אלמנט הנדסת סביבה מספקת ייעוץ מקצועי בתחומי הסביבה, לרבות כל הקשור אל פליטות לסביבה הנמדדות במהלך ניטור ארובות. מדובר בשירות אישי שמוצע למגוון גורמים במשק, המעניק לכל לקוח מענה...

היתר פליטות

היתר פליטות - מפעלים בעלי פוטנציאל זיהום אוויר גבוה מבחינת כמות פליטות ו/או סוגי מזהמים, המנויים על התוספת השלישית לחוק אוויר נקי, מחויבים לקבל היתר פליטה לאוויר עפ"י חוק אויר נקי...

שפכים תעשייתיים

בשנת 2009, נחקקו כללי תאגידי מים וביוב שמטרתם להסדיר את הזרמתם של שפכים תעשייתיים בצורה וכמות שלא תסב נזק למערכות הביוב. שורת החקיקות הביאו לכך כי כל עסק אחראי באופן אישי...

סקרי קרקע

סקרי קרקע - זיהום קרקע הוא לרוב תוצאה של פעילות תעשייתית בגלל החומרים אשר משמשים בתעשייה: דלקים, שמנים, ממסים וחומרים נדיפים, חומצות ומתכות ועוד. זיהומי קרקע הינם קשים מאוד לזיהוי ואיתור...

סקר תהליכים ופליטות

סקר תהליכים ופליטות  - סקר תהליכים ופליטות לאוויר הינו מסמך המרכז את הצגת התהליכים הקיימים בבית העסק לצד פוטנציאל הפליטה של מזהמים לאוויר. הסקר נועד לספק מידע לגבי סוג וכמויות...

סקר שפכים

מטרתו של סקר שפכים הינה לזהות מפגעים אופציונליים וחריגות במקום בו מתקיימות פעולות שעלולות להשפיע על פליטתם של מזהמים למקורות המים. באמצעות הסקר ניתן להגדיר את מהו זז תם של תהליכי הייצור,...

ייעוץ סביבתי

ייעוץ סביבתי - במציאות המודרנית ישנה מודעות גוברת לנושאי איכות הסביבה אשר מלווה בהתגברות הדרישות הרגולטוריות, קנסות, היטלים, אגרות, צווים, דרישות סביבתיות שונות וכו'. הדרישות מגיעות לעיתים מגופים רגולטוריים שונים:...

חוק האריזות

חוק האריזות - הינו חוק שנחקק בשנת 2011 ומטרתו להביא לצמצום כמות הפסולת כתוצאה משימוש באריזות, מניעת הטמנתן ועידוד לשימוש חוזר באריזות אלו. במסגרת החוק – מחויב כל יצרן/יבואן להתקשר...

PRTR

Prtr או מפל"ס (מרשם הפליטות והעברות לסביבה) הינו מסמך המפרט בפני הציבור נתונים על פליטות חומרים מזהמים לסביבה, הזרמת שפכים ממתקני טיהור שפכים, והעברות פסולת לטיפול או לסילוק של מפעלים. החוק נכנס...

זיהום קרקע בתעשייה, רגולציה וטיפול

 מהו זיהום קרקע בתעשייה? זיהום קרקע בתעשייה - קרקע מזוהמת היא קרקע המכילה חומרים  ממקור חיצוני העלולים לפגוע בסביבה או בבריאות האדם. חומרים אלה הם בדרך כלל פחמימנים ממקור דלקים (TPH),...

היתר רעלים

  מהו היתר רעלים? חוק החומרים המסוכנים קובע כי חל איסור על אדם לעסוק בחומרים מסוכנים, אלא אם יש בידו היתר רעלים מטעם האמונים על הגנת הסביבה. החוק מגדיר בתוספת השנייה רשימת...

חומרים מסוכנים

חומרים מסוכנים, כך קובע חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג – 1993 הוא כל רעל או כימיקל מזיק. הם עשויים להימצא בתעשייה, בחקלאות, במוסדות ציבור ואפילו אצלנו בבית. בעת אירוע, לרבות אירוע של שפך,...

שימוש חוזר במי קולחין

שימוש חוזר במי קולחין - ישראל היא המובילה בעולם בשימוש חוזר במי קולחין. שימוש חוזר במי קולחין בישראל רוב השפכים עוברים טיהור במכוני טיהור שפכים (מט"ש) שפכים שאינם מטופלים או מטופלים באיכות נמוכה עלולים...

קישורים שימושיים

מפות  אתר GOVMA אתר GIS של עיריית תל אביב אתר GIS של הקריו   נתונים ומחשבונים מחשבונים לחישוב פליטות והעברות לסביבה מקדמי המרה בין סוגי דלק - לפי ערכים קלוריים תחתונים   שפכי תעשייה חקיקה בנושא מים באתר רשות המים חוקים...

שפכי תעשייה

רבים הם התהליכים בתעשייה המלווים ביצירת שפכים תעשייתיים הנגרמים כתוצאה מהליכי הייצור והפעילות השוטפת של העסק, וכן מתהליכים התומכים בהם כמו ניקיונות. שפכים אלו עלולים להכיל ריכוז גבוה של מזהמים...

להשארת פרטים

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל