לפגישת היכרות חינם

 השאירו פרטים

X

PRTR

Prtr או מפל"ס (מרשם הפליטות והעברות לסביבה) הינו מסמך המפרט בפני הציבור נתונים על פליטות חומרים מזהמים לסביבה, הזרמת שפכים ממתקני טיהור שפכים, והעברות פסולת לטיפול או לסילוק של מפעלים. החוק נכנס לתוקף באופן רשמי באפריל 2012, והוא עוסק בחובת עסקים מתחומים שונים לדווח על הפליטות וההעברות הנוצרות בעקבות הפעילות השוטפת שלהם.

 

על prtr החוק להגנת הסביבה ומטרותיו

חוק הגנת הסביבה, המוכר גם כ – prtr מגדיר את חובת הדיווח על פליטות וההעברות חומרים מזהמים ופסולות שונות של עסקים העוסקים באחת מ-74 הפעילויות המחויבות בדיווח על פי החוק, הנובעות כתוצאה משגרת הפעילות של המפעל. החוק עצמו מפרט 114 חומרים המחולקים בהתאם ליעדי הפליטה שלהם; אוויר, מים, וקרקע. החוק מחייב את בתי העסק לפעול בשקיפות מלאה ולדווח בדיוק רב על כמויות הפסולות, השפכים, פליטות האוויר וצריכת המים והחשמל. חובת הדיווח חלה בחודש מרץ כל שנה על השנה שחלפה, כלומר, במרץ 2018 ידווחו מפעלים על הפליטות שלהם בשנת 2017. בנוסף לכך, לחוק מספר השפעות ברבדים נוספים:

• התנהלות התעשייה – המידע המתפרסם לציבור כולל את מרשם הפליטות והעברות, והנגישות הרבה לציבור מביאה לכך שישנה בקרה רבה מצד הגופים הרגולטורים על דיוק ואמיתות הדוחות.

• קבלת החלטות – ברמת העסק -עזרה לבעל העסק למפות ולנסות לשפר את ההשפעה של העסק על הסביבה. ברמה הלאומית- עוזר למקבלי ההחלטות בגיבוש סדרי עדיפויות ואסטרטגיות ברמה הלאומית.

prtr

אלמנט הנדסת סביבה עוזרים לכם לעמוד בדרישות החוק

בשש השנים שחלפו מאז כניסת החוק לתוקפו, מספר העסקים אשר מחויבים בדיווח מפל"ס עלה בכ-32% וכיום כמעט 600 עסקים בכל הארץ מדווחים מידי שנה. דיווח המפל"ס דורש איפיון וניתוח סביבתי של העסק ואנו מציעים לאנשי התעשייה ליווי צמוד; החל מניתוח המפעל והאם החוק חל עליו, מיפוי מקורות הפליטה במידה ויש, כתיבת הדיווח למשרד להגנת הסביבה ואישורו, וכן תכנית עתידית להקטנה או שמירה על כמויות הפליטות לסביבה. אנו עומדים לרשותכם בכל עניין, ומתחייבים לשירות המקצועי והאיכותי ביותר.

עוד נושאים מעניינים

הלקוחות שלנו

היתר פליטות

מפעלים בעלי פוטנציאל זיהום אוויר גבוה מבחינת כמות פליטות ו/או סוגי מזהמים, המנויים על התוספת השלישית לחוק אוויר נקי, מחויבים לקבל היתר פליטה לאוויר עפ"י חוק אויר נקי 2008. יש צורך...

שפכים תעשייתיים

בשנת 2009, נחקקו כללי תאגידי מים וביוב שמטרתם להסדיר את הזרמתם של שפכים תעשייתיים בצורה וכמות שלא תסב נזק למערכות הביוב. שורת החקיקות הביאו לכך כי כל עסק אחראי באופן...

סקרי קרקע

זיהום קרקע הוא לרוב תוצאה של פעילות תעשייתית בגלל החומרים אשר משמשים בתעשייה: דלקים, שמנים, ממסים וחומרים נדיפים, חומצות ומתכות ועוד. זיהומי קרקע הינם קשים מאוד לזיהוי ואיתור ללא חקירת...

סקר תהליכים ופליטות

סקר תהליכים ופליטות לאוויר הינו מסמך המרכז את הצגת התהליכים הקיימים בבית העסק לצד פוטנציאל הפליטה של מזהמים לאוויר. הסקר נועד לספק מידע לגבי סוג וכמויות המזהמים הנפלטים לאוויר כתוצאה...

להשארת פרטים

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל