לפגישת היכרות חינם

 השאירו פרטים

X

סקר תהליכים ופליטות

סקר תהליכים ופליטות לאוויר הינו מסמך המרכז את הצגת התהליכים הקיימים בבית העסק לצד פוטנציאל הפליטה של מזהמים לאוויר. הסקר נועד לספק מידע לגבי סוג וכמויות המזהמים הנפלטים לאוויר כתוצאה מכלל פעילות בית העסק, ולאפשר לעסק להסיק מסקנות יעילות יותר להמשך פעילות תקינה, תוך צמצום המזהמים במידת האפשר.

סקר תהליכים ופליטותממה מורכב סקר תהליכים ופליטות לאוויר?

הבקשה לסקר מתקבלת עם חידוש או הוצאת רישיון עסק, לפיו יותאמו התנאים הסביבתיים ברישיון העסק הנוגעים לאיכות אוויר. הסקר נועד למפעלים קטנים עד בינוניים אשר אין לגביהם חובת הגשה של היתר פליטה בהתאם לחוק אוויר נקי תשע"ח – 2008, אך יחד עם זאת יש צורך להסדיר את אופן הפליטות של מזהמים לאוויר, גם אם הן נמוכות.
ההנחיות לסקר ודרישותיו, מאמצות את מסמך ה- TA Luft 2002 אשר מקורו בגרמניה, ובכך למעשה נשען המשרד להגנת הסביבה על התקנה האירופאית לאיכות אוויר, ומתאים עצמו אליה במאת האחוזים.
הסקר מורכב מכמה ראשי פרקים:
• סקירה של התהליכים והפעילות במפעל בה מעורבת פליטה לאוויר.
• סיווג ואפיון פליטות מוקדיות ובלתי מוקדיות.
• סקירה של חומרי גלם, תוספים ודלקים בהם נעשה שימוש ומהווים את מקור הפליטה.
• מתן המלצות לשיפור וטיפול להעלאת איכות האוויר הנפלט.

 

המומחים לכתיבת סקרים

כדאי לדעת, שכתיבת הסקר מבוצעת עפ"י הנחיות שהוגדר מראש על ידי המשרד להגנת הסביבה וכן סט טפסים ייעודיים למילוי המהווים את הבסיס להכנת הסקר. לאלמנט הנדסת סביבה היכרות מעמיקה עם מגוון מגזרים עסקיים קטנים ובינוניים, וניסיון רב בהגשה וכתיבת סקר תהליכים ופליטות לאוויר – אלו, הופכים אותנו לכתובת הבטוחה ביותר עבורכם לכתיבת סקר איכותי, מקצועי ומפורט בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.

עוד נושאים מעניינים

הלקוחות שלנו

היתר פליטות

מפעלים בעלי פוטנציאל זיהום אוויר גבוה מבחינת כמות פליטות ו/או סוגי מזהמים, המנויים על התוספת השלישית לחוק אוויר נקי, מחויבים לקבל היתר פליטה לאוויר עפ"י חוק אויר נקי 2008. יש צורך...

שפכים תעשייתיים

בשנת 2009, נחקקו כללי תאגידי מים וביוב שמטרתם להסדיר את הזרמתם של שפכים תעשייתיים בצורה וכמות שלא תסב נזק למערכות הביוב. שורת החקיקות הביאו לכך כי כל עסק אחראי באופן...

סקרי קרקע

זיהום קרקע הוא לרוב תוצאה של פעילות תעשייתית בגלל החומרים אשר משמשים בתעשייה: דלקים, שמנים, ממסים וחומרים נדיפים, חומצות ומתכות ועוד. זיהומי קרקע הינם קשים מאוד לזיהוי ואיתור ללא חקירת...

סקר שפכים

מטרתו של סקר שפכים הינה לזהות מפגעים אופציונליים וחריגות במקום בו מתקיימות פעולות שעלולות להשפיע על פליטתם של מזהמים למקורות המים. באמצעות הסקר ניתן להגדיר את מהו זז תם של תהליכי...

להשארת פרטים

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל